Humble Bob Ross Bundle

Kupując Humble Bob Ross Bundle za 1$ otrzymamy:

Płacąc średnią cenę (obecnie 5,78$) dostaniemy jeszcze:

Natomiast za 15$ otrzymamy także:

  • Corel Painter Essentials 6
  • Corel Painter Essentials Mystic Mountain Essentials Brush Pack
  • Bob Ross: The Happy Painter Documentary (wideo)
  • 2$ do Humble Wallet (tylko dla subsrybentów Humble Monthly Bundle)