Regulamin

gameshunt

1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu GamesHunt.pl.
 2. Internauta nabywa status Użytkownika wraz z chwilą założenia konta na GamesHunt.pl.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników korzystających z portalu.

2. Definicje

 1. Portal – strona internetowa GamesHunt.pl (działająca pod adresem GamesHunt.pl, wraz z SSL i WWW).
 2. Użytkownik – osoba, która posiada konto na portalu GamesHunt.pl.
 3. Czytelnik – osoba odwiedzająca portal GamesHunt.pl, ale nieposiadająca konta.
 4. Punkty – punkty, które otrzymują Użytkownicy za dodane i zaakceptowane promocje.

3. Rejestracja na GamesHunt.pl

 1. Na GamesHunt.pl może się zarejestrować każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat.
 2. Rejestracja na GamesHunt.pl jest dobrowolna i całkowicie darmowa.
 3. W celu ukończenia rejestracji niezbędne jest wypełnienie następujących pół na stronie rejestracji: nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło.
 4. Po poprawnej rejestracji Użytkownik otrzyma link aktywacyjny na podany podczas rejestracji adres e-mail. Aby móc zacząć korzystać z konta, trzeba w niego kliknąć.
 5. Po rejestracji i aktywacji konta Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich funkcjonalności portalu.
 6. Po rejestracji i aktywacji konta, powiadomienia e-mail i na stronie są domyślnie włączone dla każdego Użytkownika. Można je wyłączyć w ustawieniach konta.

4. Funkcjonalności GamesHunt.pl

 1. Każdy Użytkownik GamesHunt.pl otrzymuje dostęp do wielu funkcji, jednak dopiero po poprawnym zalogowaniu się.
 2. Użytkownicy mogą m.in.:
  1. udzielać się w grupach (dodawać posty, komentować posty, reagować na posty).
  2. edytować ustawienia swoich kont i profili.
  3. dodawać promocje, przy czym decyzję o ich akceptacji bądź odrzuceniu podejmuje moderator portalu.

3. Każdy Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego konta na GamesHunt.pl. Aby tego dokonać należy skorzystać z formularza kontaktowego i opisać chęć usunięcia konta. Po przesłaniu wiadomości, w ciągu 72 godzin Użytkownik otrzyma wiadomość zwrotną, w której zostanie poproszony o potwierdzenie własności konta. Po poprawnym potwierdzeniu własności konta zostanie ono usunięte wraz z jego całą aktywnością (prócz dodanych promocji – rozwinięcie w „5. Dodawanie promocji”, punkt 6 i 7) i wszystkimi danymi.

4. Każdy Użytkownik ma prawo pobrać plik zawierający jego całą aktywność w obrębie GamesHunt.pl (z wyjątkiem komentarzy pod promocjami, gdyż usługę tę świadczy zewnętrzna firma Disqus). Aby tego dokonać należy przejść do zakładki „Konto” w profilu, kliknąć przycisk „eksportuj moje dane” i postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie. Po poprawnie wykonanej operacji, w ciągu 48 godzin Użytkownik otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail plik w formacie JSON.

5. Każdy Użytkownik ma prawo zmienić ustawienia powiadomień e-mail i na stronie. W dowolnej chwili można wyłączyć lub włączyć poszczególne lub wszystkie powiadomienia. Aby tego dokonać należy przejść do zakładki „Powiadomienia” w profilu i dokonać pożądanych zmian.

5. Dodawanie promocji

 1. Każdy Użytkownik oraz Czytelnik ma prawo dodawać promocje za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem GamesHunt.pl/dodaj lub w swoim profilu (w przypadku Użytkowników).
 2. Dodając promocje Użytkownicy jak i Czytelnicy wyrażają zgodę na ich publikację na czas nieokreślony.
 3. Każda przesłana promocja jest każdorazowo sprawdzana przez moderatora, który podejmuje decyzję o jej publikacji bądź odrzuceniu.
 4. Moderatorzy mają prawo w dowolny sposób zmodyfikować przesłaną przez Użytkownika lub Czytelnika promocję.
 5. Jeśli promocja dodana przez Użytkownika zostanie zaakceptowana przez moderatora, to zostanie ona opublikowana na stronie głównej portalu, a Użytkownik, który ją dodał będzie oznaczony jako jej autor.
 6. Jeśli promocja dodana przez Czytelnika zostanie zaakceptowana przez moderatora, to zostanie ona opublikowana na stronie głównej portalu, a moderator, który ją zaakceptował będzie oznaczony jako jej autor.
 7. Po usunięciu konta Użytkownika, którego dodane promocje zostały zaakceptowane i opublikowane, ich autor zostanie zmieniony na Użytkownika „konto-usuniete”. Dzięki takiemu zabiegowi nie będzie możliwe zidentyfikowanie Użytkownika, który pierwotnie dodał określone promocje.
 8. Użytkownik ani Czytelnik nie mają prawa zażądać usunięcia dodanych przez siebie promocji.
 9. W przypadku przesłania przez Użytkownika lub Czytelnika więcej niż jednej promocji z tego samego źródła w podobnym czasie, a żadna z nich nie została jeszcze opublikowana, to zostaną one połączone w jeden post (jeśli moderator zdecyduje o ich akceptacji).

6. Punkty i nagrody

 1. Wszyscy użytkownicy z wyjątkiem administratorów za każdą zaakceptowaną promocję otrzymują 10 Punktów.
 2. Punkty wszystkich Użytkowników są resetowane do 0 (zera) ostatniego dnia każdego miesiąca o 23:59. Od następnego miesiąca Punkty można zbierać od nowa (od zera).
 3. Użytkownik, który zdobędzie w danym miesiącu największą liczbę Punktów w nagrodę otrzyma jedną wybraną przez siebie grę z obowiązującej w danym miesiącu puli. Pulę gier obowiązującą w danym miesiącu, ranking Użytkowników i zdobytą przez siebie liczbę Punktów można zobaczyć pod adresem gameshunt.pl/ranking.
 4. Użytkownik, który zdobędzie w danym miesiącu największą liczbę Punktów zostanie poinformowany o możliwości odebrania nagrody w terminie do 7 dni liczonych od ostatniego dnia miesiąca, w którym zdobył największą liczbę punktów spośród wszystkich Użytkowników. Wiadomość zostanie przesłana do Użytkownika drogą elektroniczną – na adres e-mail, którego użył przy rejestracji na GamesHunt.pl.
 5. Użytkownik, który zdobył w danym miesiącu największą liczbę punktów ma pięć dni na przesłanie odpowiedzi zwrotnej na wiadomość od GamesHunt.pl, w której dokona wyboru nagrody. W przypadku nie przesłania odpowiedzi w tym terminie, nagroda przechodzi na osobę o jedno miejsce niżej w rankingu w danym miesiącu.
 6. Nagroda zostanie wysłana do Użytkownika w terminie do 7 dni roboczych od momentu wybrania przez niego nagrody i podania danych do wysyłki (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu – jeśli ma ona postać fizyczną). Dane do wysyłki podane przez Użytkownika zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie w celu wysłania nagrody.
 7. Użytkownik, który zdobył w danym miesiącu największą liczbę punktów ma prawo zrzec się nagrody.
 8. Aby nagroda została przekazana Użytkownikowi z największa liczbą punktów w danym miesiącu, promocje przynajmniej 20 różnych Użytkowników muszą zostać zaakceptowane każdego miesiąca.
 9. Nagroda zostanie przekazana Użytkownikowi tylko gdy w danym miesiącu zdobędzie przynajmniej 600 Punktów.
 10. Jeśli w danym miesiącu żaden z Użytkowników nie zdobył co najmniej 600 Punktów, to nagroda nie zostanie nikomu przekazana.

7. Zasady korzystania z GamesHunt.pl

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do wyrażania własnych opinii i poglądów (o ile nie łamią one niniejszego regulaminu).
 2. Publikując jakiekolwiek treści, Użytkownik oświadcza, że ma do nich pełne prawa i wyraża zgodę na ich publikację.
 3. Użytkownik oświadcza, że bierze odpowiedzialność za publikowane przez siebie treści.
 4. Pod promocjami mogą dodawać komentarze tylko osoby posiadające konto w usłudze Disqus.
 5. W dyskusjach na grupach mogą brać udział tylko Użytkownicy.
 6. W obrębie GamesHunt.pl zabronione jest:
  1. obrażanie innych Użytkowników lub jakichkolwiek innych osób.
  2. publikowanie jakichkolwiek materiałów o charakterze pornograficznym.
  3. dyskryminowanie innych płci, ras i osób o odmiennych wierzeniach religijnych.
  4. publikowanie spamu (treści nic niewnoszących do dyskusji, reklam).
  5. prowadzenie dyskusji na tematy polityczne.
  6. podszywanie się pod inne osoby.

7. Użytkownicy niestosujący się do zapisów niniejszego Regulaminu mogą zostać zbanowani na dowolny okres czasu. Ponadto ich konta mogą zostać całkowicie usunięte z GamesHunt.pl

8. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w działaniu portalu, a także do całkowitego jego zamknięcia bez uprzedniego poinformowania Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ataki hakerskie, włamania na konta, próby wyłudzenie danych itd. dokonane przez osoby trzecie.

9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie wraz z dniem 18.02.2019.