Użytkownik: Maciej

Człowiek cierpiący na nadmiar czasu wolnego w czasie pracy i nadmiar pracy w czasie wolnym. Czołgista-pomidor, fan gier strategicznych i symulatorów.