Kupując VR Cubic Bundle za 1,99$ otrzymamy:

Natomiast za 3,49$ otrzymamy 2 pakiety. Oferta jest ważna przez 29 dni.