Kupując BundleStars – Star Deal – 27.06.2017 za 3,99€ otrzymamy program:

  • articy:draft 2 SE (Steam) – program + DLC w formie 1 klucza