Kupując BundleStars – Star Deal – 12.09.2017 za 4,99€ otrzymamy (w formie 1 klucza Steam):