Pojawił się Groupees – The RPGVideo Bundle. Sami wybieramy gry (0,25$ każda, taniej większe ilości) spośród:

  • Warriors of Vilvatikta (Steam)
  • Final Quest (Steam)
  • Final Quest II (Steam)
  • The Land of Dasthir (Steam)
  • Drayt Empire (Steam)
  • OR (Steam)
  • Ball (Itch.io) (Greenlight)
  • Another Day (Itch.io) (Greenlight)
  • Project Dora (Itch.io) (Greenlight)
  • Black/White Renegade (Itch.io) (Greenlight)