Kupując Drive Cubic Bundle za 1,25$ (cena wzrośnie po 2 dniach) otrzymamy:

Natomiast za 2$ otrzymamy 2 pakiety.